casino

ELEARNING CMU

ELEARNING CMU

ELEARNING CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับกลยุทะ์ การเรียนการสอน แบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ covid-19 ศาสตราจารย์ นิเวศน์ นันทจิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายจัดการศึกษา โดยปรับกลยุทธ์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคน เข้าถึงการศึกษาออนไลน์ที่ควบคุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช แจกซิม 4 Mbps Unlimited เรียนออนไลน์ฟรี 3 เดือน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน

เริ่มตั้งแต่วันที่เปิดใช้งาน Activate ซิม นักศึกษาสามารถเลือกค่ายมือถือจาก AIS DTAC TRUE และ TOT โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 เมษายน 2563 นักศึกษาสามารถลงทะเบียน Mobile Internet จาก กสทช ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2563 เพื่อใช้งานฟรี 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน นักศึกษาที่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาออนไลน์ช่วงฤดูร้อน 2019 สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตได้

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการใช้งานจาก กสทช อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ในช่วงฤดูร้อน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และควรเปิดใช้งานหลังภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมหาวิทยาลัย จะเปิดระบบสำหรับนักศึกษาใหม่ 63 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ในช่วงรายงานตัว เพื่อลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ELEARNING CMU

ข้อตกลงและวิธีสมัครเข้าใช้งานระบบ ELEARNING

ข้อตกลงในการใช้งาน

 1. ผู้ที่ต้องการใช้ระบบ cmu Online ต้องเป็นสมาชิกของระบบเท่านั้น
 2. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ที่อยู่อีเมลของมหาวิทยาลัย ในการสมัครเข้าใช้งานระบบเท่านั้น เป็นการสนับสนุนการใช้บัญชีเดียว ของมหาวิทยาลัย
 3. ชื่ผู้ใช้ระบบ นักศึกษาต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบุ ในวิธีการสมัครเท่านั้น

ผู้ใช้งานระบบ ELEARNING มีด้วยกันทั้งหมด 3 กลุ่ม

 1. ครูและผู้ประสานงานหลักสูตร จะรับบทเป็นครู (Teacher) สามารถแข้ไข หลักสูตรออนไลน์ของตัวเองได้
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับบทบาทเป็นนักศึกษา (Student) และสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรออนไลน์ ที่อาจารย์อนญาตได้
 3. บุคคลทั่วไป จะสวมบทบาทเป็นนักเรียน (Student) และสามารถเข้าเรียนได้เฉพาะบางวิชา ที่อาจารย์อนุญาต และบุคคลทั่วไปอ่านได้

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกของระบบ

 1. ครูหรือผู้ประสานงานหลักสูตร โทร 053-943868 หรืออีเมลแจ้งรายละเอียดมาที่ cmuonline@chiangmai.ac.th โดยส่งรายละเอียด email ที่จะใช้ในการนำ Username ไปใช้ในระบบชื่อ-นามสกุล รายละเอียดของหลักสูตร ที่ขอเปิดหลักสูตรออนไลน์ระหว่างการเรียนการสอน (Section) และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Number) ภายในมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับนักศึกษา รหัสก่อนปี 53

 1. สามารถสมัครสมาชิก รูปแบบของชื่อผู้ใช้ที่อนุญาต สำหรับแอปพลิเคชั่น นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 520110489 จะมีอีเมลไปที่มหาวิทยาลัย ล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยชื่อปู้ใช้ u520110489 และรหัสผ่านที่ใช้สมัคร ใช้รหัสผ่านเดียวกับผู้ใช้บริการไอที่ของคุญ
 2. ระบบสมัครสมาชิก และนำเข้าหลักสูตร สำหรับหลังจากลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ผู้ดุแลระบบจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์ของจีสทรี เพื่อสร้างชื่อผู้ใช้และนำเข้าสู่หลักสูตรที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องสมัครเอง แต่จะมีรูปแบบการใช้ชื่อผู้ใช้ที่เหมือนกัน ชื่ผู้ใช้ของนักเรียนคือ u หรือ g และตามด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ CMU Online จะเหมือนกับรหัสผ่านชื่ผู้ใช้ไอที
 3. บุคคลทั่วไป สามารถใช้อีเมล ที่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสมัครเข้าระบบได้

สำหรับนักศึกษา ปี 53 เป็นต้นไป

 1. ผู้ใช้ ที่มีตัวเลข 9 หลัก ซึ่งน่าจะเป็นรหสนักศึกษา เช่น 522133005
 2. ผู้ใช้ ที่มีตัวอักษร u นำหน้า และตามด้วยตัวเลข 9 หลัก ที่มีโอการเป็นรหัสนักศึกษา
 3. ผู้ใช้ ที่มีตัวอักษร g และตามด้วยตัวเลข 9 หลัก ที่มีโอกาสเป็นรหัสนักศึกษา

ชื่อผู้ใช้บริการไอที

ชื่อผู้ใช้บริการไอที ผู้ใช้ของผู้ใช้บริการไอที ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย โดยชื่อผู้ใช้บริการไอที สามารถใช้เพื่อล็อกอินเข้าสู่อีเมลของมหาวิยาลัย สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใช้ในการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์นักศึกษา ห้องโถงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ล็อกอินเคลือข่ายไร้สาย jumbo net และ ล็อกอิน cmu online เพื่อรองรับระบบบัญชีมหาวิทยาลัยเดียว

ระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน Authentication

ระบบตรวจสอบสิทธิ์ ในการเข้าใช้งาน มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและจัดการชื่อผู้ใช้ cmu online ของนักศึกษาให้ถูกต้อง และลดความยุ่งยากในการลงทะเบียนด้วยตัวเอง คำแนะนำในการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน เพื่อเข้าถึงการพิสูจน์ตัวตน นักศึกษาต้องมีชื่อผู้ใช้บริการไอทีก่อน 53 คน เป็นต้นไป ซึ่งไม่เคยใช้ระบบมาก่อน ในการลงทะเบียนสมาชิกระบบโดยการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น

นักเรียนที่มีรหัส 53 เป็นต้นไป ที่ไม่แน่ใจ ว่าได้สมัครหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดย Authentication หากคุณพบว่า คุณยังไม่ได้สมัคร ระบบจะสร้างชื่ผู้ใช้ใหม่ แต่หากพบว่า คุณได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ ระบบจะรีเซ็ตรูปแบบ ของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ ให้ถูกต้อง

โปรสุดร้อนแรงสำหรับสมาชิก Epicwin สมัครวันนี้รับโบนัส 50% ทันที

สมัครสมาชิกดาวน์โหลดสล็อต

ช่องทางการติดต่อ Epic win

Line : @Epicauto (มี @ นำหน้า) ท่านสามารถแอดไลน์ เพื่อสมัครสมาชิกและรับสิทธิพิเศษ เครดิตฟรี!
Line : @EPICSTAR (มี @ นำหน้า) สอบถามโปรโมชั่น และรายละเอียดอื่นๆจะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลท่านตลอด 24 ชั่วโมง
Facebook : จะมีการอัพเดทกิจกรรม และข่าวสาร บทความน่ารู้ สูตรสล็อต คลิปวิดีโอ และติดต่อสอบถามผ่านช่องทางแชทได้
Youtube : PG SLOT GAME V2 จะมีการอัพวิดีโอวิธีการเข้าใช้งาน สูตรสล็อตขั้นเทพ และช่วงแจกโบนัส EPICWIN

Last Update : 12 มกราคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)